Grundsärskola åk 6-9

På Vällingbyskolans grundsärskola ger vi eleverna möjlighet att lära genom att uppleva. Därför sker mycket av vår undervisning med utomhuspedagogik, skridskoåkning, skidåkning, museibesök och skolbio.

Vi strävar efter att ge alla elever en meningsfull skoldag och ett lustfyllt lärande.

Vi arbetar mycket med IT för att öka elevernas måluppfyllelse i undervisningen. Bland annat med iPad och datorer, vilket är enkla och bra hjälpmedel för elever som har svårigheter med motorik och språk. Med IT som stöd förbättras elevernas läsförmåga, språkförståelse och ger eleverna ett lustfyllt lärande och ökar möjligheten att ta in ny kunskap.

Idrott, slöjd, bild, musik och hemkunskap har eleverna med ämneslärare i grundskolans lokaler.

 

Villan

På Villan arbetar vi med tydliggörande pedagogik där verksamheten utformas efter varje elevs individuella förutsättningar och mål. Vi arbetar med bildscheman och tydlig struktur för att eleverna ska få en trygg och meningsfull skoldag. All undervisning är individanpassad, och sker enskilt och i mindre grupper. Fokus ligger till stor del på läs- och skrivutveckling för att eleverna ska nå sin fulla potential. Möjlighet finns att använda sig av iPad, datorer, scanner och röstsyntes för att underlätta elevens inlärning. I idrott och hälsa har vi genom kombinationer med andra ämnen skapat fler idrottsdagar där elevernas egna förslag tas till vara samt måluppfyllelsen i läroplanen.

Vi lyssnar till elevernas egna förslag om utflyktsmål och vi satsar på att få extra pengar genom stiftelser och fonder för att utöka görandet till övernattningar på skolresor som t.ex. Klotens äventyrsläger, Sala silvergruva, Astrid Lindgrens värld osv. Detta i kombination i ämnen som Sveriges historia, viktiga författare i Sverige.

Skolbyggnaden är vackert belägen i en radhuslänga på en kulle med en egen liten gård i ena hörnet av skolgården, vilket gör att eleverna har en lugn och avskild miljö att vistas i med nära anslutning till övriga skolan där vi har undervisning i praktiskt estetiska ämnen.

 Besöksadress: Ångermannagatan 62
Tel.nr: 08-508 05 822

 Mentor och idrottslärare: Caroline Olsen

 

Stugan

.På Stugans fritids erbjuds KTT-plats till elever som går på skolan. Vi en skapaverksamhet där eleverna får skapa diverse hantverk och pyssel vilket gynnar koncentrationsförmågan och självkänslan. Här får eleverna också lyssna på musik, sjunga karaoke, spela spel samt komma med egna förslag till olika aktiviteter.
Till Stugan hör även en liten trädgård, där eleverna får möjlighet att plantera frön och plantor.
Här ges också tillfälle till utflykter, speciellt under lovverksamheten.
Stugan är även tillflyktsort för rastverksamhet. Tel nr: 08-508 05 861

 

Torpet

På Torpet arbetar vi med tydliggörande pedagogik. Vi arbetar med bildscheman och tydlig struktur för att eleverna ska få en trygg och meningsfull skoldag. All undervisning är individanpassad, vilket är möjligt då vår personaltäthet är hög. Vi använder teckenstöd till allt tal, samt andra kommunikationshjälpmedel som PECS och iPad.
Musikundervisningen sker på Torpet och fokus ligger på rörelsesång, rytminstrument och möjlighet att prova på bygelgitarr, gitarr och piano.
Idrott, slöjd, bild och hemkunskap har eleverna med ämneslärare i grundskolans lokaler.
För att ge eleverna möjlighet till att lära genom att uppleva, sker mycket av vår undervisning utomhus. Bland annat genom skridskoåkning, utomhusmatematik, museibesök och skolbio.

iPad
På Torpet arbetar vi med iPad i undervisningen. iPad är ett enkelt och bra hjälpmedel för elever som har svårigheter med motorik och språk.
Med hjälp av iPad kan de utveckla sin kommunikation vilket ger eleverna en möjlighet att göra ett val eller uttrycka sin vilja.
Appar i matematik, läsning och språkförståelse ger ett lustfyllt lärande och ökade möjligheter att lära.

Torpets korttidstillsyn

Vi kan även erbjuda korttidstillsyn i samma lokaler och med i stort sätt samma personal som under skoldagen. Här ges möjligheter till utflykter, biblioteksbesök, promenader i naturen med mera. Eleverna ges även möjlighet att lyssna till musik, baka eller att bara få koppla av.

 

Besöksadress: Offerdalsgatan 1-7
Nya lokaler i fristående hus på skolgården.
Tel.nr: 08-508 05 826

Mentor och speciallärare: Monika Bolander

 

 

 

 

 

 

Dela: