Till innehåll på sidan

Anmäl frånvaro

All frånvaro registreras i Stockholms Skolwebb och det är mycket viktigt att du som vårdnadshavare anmäler sjukdom och ansöker om ledighet för ditt barn enligt skolans rutin.

Nu kan du som är registrerad som vårdnadshavare frånvaroanmäla ditt barn med hjälp av appen Anmäl frånvaro. Läs mer här

Sjukanmälan
Elev ska sjukanmälas senast 07.30 av vårdnadshavare. Som vårdnadshavare ansvarar du för att skolan har uppdaterad information om ditt barns sjukdom.
Du kan sjukanmäla ditt barn på två sätt

Via Skolwebben (kräver e-legitimation)
Telefonsvarare:

Elever i årskurser 1-3 08-50846675
Elever i årskurser 4-6 08-50846676 
Elever i årskurser 7-9 08-50805817

 

 

Dela:
Kategorier: