Till innehåll på sidan

Elevhälsa

Elevhälsans medicinska insatser

 

I elevhälsan ingår även skolans Elevhälsoteam vilket arbetar för att förbättra och strukturera elevhälsoarbetet på skolan.
Vi i teamet vill arbeta för att alla elever ska trivas och utvecklas under sin skoltid. Ibland uppstår problem där eleven behöver hjälp att hantera sin skolsituation. Vi vill att alla elever ska få hjälp i ett tidigt skede för en fortsatt positiv utveckling. Ett gott samarbete med vårdnadshavarna är en förutsättning.

 

 

Skolsköterska

 

Margareta Farestveit

Hej, jag heter Margareta och jobbar måndagar, onsdagar och varannan torsdag ( jämna veckor). 

Jag har även åk 7-9 samt grundsärskolan.

 

 

 

Skolläkare

Tove Cedervall

 

”Hej, jag heter Tove Cedervall och är skolläkare på Vällingbyskolan sedan november 2011.

Jag är specialist i allmänmedicin och arbetar på flera skolor i Stockholm.

Jag har mottagning på skolan tre dagar i månaden under höst och vårtermin. Alla besök är bokade i förväg via skolsköterska Susanne Johansson.

 

Skolkurator

Carolina Rosell

 

Jag heter Carolina Rosell och arbetar som skolkurator på Vällingbyskolan.

Jag har i hela mitt yrkesamma liv arbetat med barn/ungdomar och deras nätverk och har de sista fem åren arbetat som skolkurator.

På Vällingbyskolan började jag hösten 2019.

Som skolkurator kommer jag att arbeta förebyggande och hälsofrämjande för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för alla elevers inlärning och sociala utveckling. Jag jobbar med enskilda samtal och grupper med stödjande och motiverande fokus.

Primärt finns jag här för elevernas skull men har också kontakt med lärare och föräldrar.
Som skolkurator ingår jag i skolans elevhälsoteam och sitter även med i skolans trygghetsgrupp, krisgrupp samt kontaktgrupp.

Som skolkurator arbetar du under sekretess och har tystnadsplikt.

Vad som sägs i samtal med mig stannar alltså hos mig, såvida vi inte kommer överens om något annat.

Enligt Socialtjänstlagen har dock alla som arbetar inom skolan anmälningsplikt om vi misstänker att det är allvarlig fara för en elevs liv eller hälsa. I sådana fall kan jag som skolkurator behöva bryta tystnadsplikten för att se till att eleven får den hjälp den behöver. Detta gör jag i möjligaste mån i överenskommelse med de inblandade.

 

Carolina Rosell
Skolkurator Vällingbyskolan

 

 

 

 

Dela:
Kategorier: