Elevhälsa

Skolsköterska

Maria Stenborg

 

 

Hej!

Det är jag som är Maria Stenborg och skolans sköterska.

Uppgifterna som skolsköterska är mycket varierande vilket innebär att jag rör mig på skolan och är ute i dess verksamhet stora delar av dagen. Alla elever kommer att träffa mig någon gång nästan varje läsår på hälsokontroll eller för vaccinering.

I förskoleklassen blir alla elever med vårdnadshavare kallade till vår skolläkare för hälsoundersökning, samtal och MPR  vaccinering. Övriga som önskar tid till skolläkaren kan kontakta mig. Elever som är nyanlända till Sverige kommer också att bli kallade .

Jag har som ni alla säkert vet medicinsk sekretess/ tystnadsplikt men som elev eller vårdnadshavare kan öppna upp gentemot t.ex. klasslärare/mentor. Jag har även en anmälningsplikt då jag utan medgivande kan bryta sekretessen.

På Vällingbyskolan råder nöt- och fröförbud, detta för att våra allergiska barn inte ska insjukna under skoltid. Husmor vill snarast få in uppgifter om ditt barn har någon allergi eller behov av specialkost . Viktigt också att ni som vårdnadshavare ger den information kring ert barn som behövs till lärare och fritidspersonal. Allt för att både ni och vi ska känna oss trygga.

 

Skolsköterska

Susanne Arnetz Linder

Sussie heter jag och jag är skolsköterska på Vällingbyskolan med ansvar för åk 7-9. Jag genomför hälsosamtal, vaccinerar samt hjälper till vid lättare åkommor.

Jag är även en del av skolans elevhälsoteam. Jag har medicinsk sekretess/tystnadsplikt. Mina arbetstider på Vällingbyskolan är:

Måndagar: 8 -17:30

Fredagar: 8 – 15:30

Min kollega Maria är här alla dagar och det går alltid bra att gå till henne när jag inte är här.

 

Skolläkare

Tove Cedervall

 

”Hej, jag heter Tove Cedervall och är skolläkare på Vällingbyskolan sedan november 2011.

Jag är specialist i allmänmedicin och arbetar på flera skolor i Stockholm.

Jag har mottagning på skolan tre dagar i månaden under höst och vårtermin. Alla besök är bokade i förväg via skolsköterska Maria Stenborg

 

Skolkurator

Danielle Boman

 

Hej!

Jag heter Danielle Boman och har alltid, på olika sätt, arbetat med barn och deras familjer.
Här på Vällingbyskolan började jag vt 2012 men har arbetat som skolkurator i sammanlagt tio år.
Mitt arbete är mycket omväxlande men består till stor del av samtal, stödjande, motiverande och utredande.
Primärt finns jag här för elevernas skull men har också kontakt med lärare och föräldrar.
Som skolkurator ingår jag i skolans elevhälsoteam och sitter även  med i skolans antimobbingteam, krisgrupp samt kontaktgrupp.

 

Skolpsykolog

Hanna Wallensteen
 

Hej,

Jag heter Hanna Wallensteen och är skolpsykolog (PTP) på Vällingbyskolan sedan februari 2017.

Som skolpsykolog ingår jag i elevhälsoteamet och bidrar till skolans övriga kompetens med ett psykologiskt perspektiv på sådant som händer här. I mitt uppdrag ligger att arbeta förebyggande och hälsofrämjande för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för alla elevers inlärning och utveckling.

Som skolpsykolog erbjuder jag stöd och handledning åt personal med fokus på att stärka förutsättningarna för goda relationer och lärande. I individuella elevärenden bistår jag med att bedöma och utreda orsaker till inlärningsproblem eller ohälsa. Vid behov erbjuder jag stödjande och vägledande samtal till elever och vårdnadshavare.

Jag arbetar under Hälso- och sjukvårdslagens sekretessregler och har tystnadsplikt. Vad som sägs i samtal med mig stannar alltså hos mig, såvida vi inte kommer överens om något annat. Enligt Socialtjänstlagen har dock alla som arbetar inom skolan anmälningsplikt om vi misstänker att det är allvarlig fara för en elevs liv eller hälsa. I sådana fall kan jag som skolpsykolog behöva bryta tystnadsplikten för att se till att eleven får den hjälp den behöver. Detta gör jag i möjligaste mån i överenskommelse med de inblandade.

Jag finns på skolan måndagar, onsdagar och torsdagar och sitter i ett rum innanför expeditionen, alldeles intill konferensrummet.

Säkrast nås jag via e-post: hanna.wallensteen@stockholm.se. När jag inte är upptagen står dörren öppen och du är välkommen att komma förbi och säga hej om du vill.

Väl mött!

/Hanna Wallensteen
 

 

 

 

Dela:
Kategorier: