Elevhälsoteam

Skolans Elevhälsoteam arbetar för att förbättra och strukturera elevhälsoarbetet på skolan.
 

Vi vill arbeta för att alla elever ska trivas och utvecklas under sin skoltid. Ibland uppstår problem där eleven behöver hjälp att hantera sin skolsituation. Vi vill att alla elever ska få hjälp i ett tidigt skede för en fortsatt positiv utveckling. Ett gott samarbete med vårdnadshavarna är en förutsättning.

 

 

Dela:
Kategorier: