Till innehåll på sidan

Förskoleklasser

Vi har tre förskoleklasser i Vällingbyskolan.

Lingontuvan och Blåbärstuvan har sina klassrum i B huset, tillsammans med lågstadiet och Myrstacken är på fritidshemmet Skattis.

Värt att nämna är också att förskoleklassernas satsning på språkutveckling underbyggts med vidareutbildning av förskoleklassernas personal. Förskoleklassen ändrar inte på sexåringarna. De har vuxit ifrån förskolan men ska inte bli små skolbarn. De måste få förbli sexåringar. Sexåringar är glada, nyfikna, pigga, läraktiga, modiga men också spralliga och lite rädda.
Förskoleklasserna innebär inte att skolans pedagogik gäller. Men det är inte heller traditionell förskoleverksamhet i skolans lokaler. I Vällingbyskolan har vi funnit ett förhållningssätt och en pedagogik som passar just sexåringar.
Den klassiska förskolepedagogiken med inriktning på begreppsbildning, kommunikation och jag-utveckling utgör basen.
Här finns utrymme för kreativ verksamhet, skapande och temainriktat arbete.

 

Ulla-Britt Uddgård - Lingontuvan

Ditte Sahlman -  Blåbärstuvan

Lena Berggren - Myrstacken
 

 

 

 

 

 

 

Dela: