Fritids

Vällingbyskolan har ett fritidshem med sex avdelningar.

Det är viktigt att eftermiddagen har friare former. Vi värdesätter den fria leken där barnet själv bestämmer aktiviteterna. Det finns dock även organiserade aktiviteter på fritidshemmen. En del aktiviteter är gemensamma för alla fritidshem som till exempel utflykter, fester och turneringar.

De barn som behöver morgonomsorg före 08.00 eller omsorg efter 17.00 går till vårt fritidshem "Vita Huset".
På eftermiddagen får de barn som behöver omsorg vara på fritids-hemmen eller hos dagbarnvårdare. Barnen som ska vara på fritidshem delas på två eller tre fritidshem efter grupptillhörighet. Barn i olika åldrar blandas på fritidshemmen.
Inskolningen till fritidshemmen varierar från fritidshem till fritidshem.

Hösten 2016 startade ett nytt fritidshem på skolgården, fritidshemmet Treornas fritids.

 

Dela: