Till innehåll på sidan

Information till vårdnadshavare och elever vid läsårsstart 2020-2021

Välkomna till Vällingbyskolan alla nya och gamla elever!

Mycket av informationen ni som elever och vårdnadshavare behöver ta del av finns att läsa på skolans hemsida eller på skolplattformen, se adresser längst ner på denna sida.

I pappersform tillsammans med denna information kommer ni få av mentor vid skolstart  

Samlingsdokument för kontaktuppgifter och underskrifter av information som ni tagit del av digitalt.
Samtycke enligt dataskyddsförordningen.
Avtal gällande elevskåp för årskurs 5-9.

Blanketterna med underskrifter lämnar ni tillbaka till era mentorer så snart som möjligt, senast onsdag 26 augusti 2020.

Digitalt på skolans hemsida eller på skolplattformen finns information som ni vårdnadshavare behöver ta del av

Vårdnadshavarna har skyldighet att lägga in/uppdatera sina kontaktuppgifter själva eftersom skolan inte har behörighet att göra detta.

 

Blanketter:

Trivselregler
Förväntansdokument
IT-överenskommelse
Skolbibliotekslåneregler
Trygghet och studiero
Resor på egen hand för årskurs 7-9
Anmäla frånvaro
Specialkostblankett
Modersmålsansökan
Läsårsdata
Telefonnummer och e-postadresser till personal på skolan

 

Vällingbyskolans hemsida

www.vallingbyskolan.stockholm.se

Skolplattformen

https://grundskola.stockholm/skolplattformen/

 

 

 

Skolledningen återkommer senare i höst om mer information kring föräldramöten.

 

 

 

 

 

Dela: