Till innehåll på sidan

PRAO

 

PRAO i grundskolan

Praktikperioden avser två veckor i skolår 8.

PRAO är oftast första gången eleverna får praktisera på ett företag och lära sig mer om vad företagen förväntar sig av sina anställda eller hur det är att vara företagare. Det är också en möjlighet för er att visa eleverna vilka olika framtida yrken som finns innan eleven bestämmer sig för vidare studier till gymnasieskolan.

Det finns många olika anledningar till att ta emot en PRAO-praktikant. Det kan t ex vara:

Vi vill visa upp vår bransch, vårt företag
Vi vill visa olika yrken
Vi vill visa eleven vilka kunskaper som är eftertraktade hos oss
Vi vill att eleven får en positiv bild av oss
Vi vill veta vad ungdomar tycker och tänker om vårt företag och vår bransch
Att bidra till en lättare rekrytering i framtiden, ger goodwill och är bra för vår marknadsföring.

Det vanligaste är att ett företag erbjuder en PRAO-plats under hela perioden, dvs två veckor. Det kan vara på en bestämd avdelning, men det kan lika gärna vara att eleven får pröva på att arbeta på flera avdelningar. Ett annat alternativ kan vara att flera mindre företag delar på PRAO-perioden. Därmed ger ni eleven möjlighet att pröva på olika företag från olika branscher.

Ett annorlunda sätt att erbjuda PRAO-praktik är att låta eleven/eleverna arbeta med ett specifikt projekt. Det kan vara marknads- eller kundundersökningar, uppföljningar, konkurrensbevakningar etc.

Varje elev förbereder sin PRAO-period i skolan och tar med sig frågor eller uppgifter till arbetsplatsen. Efter periodens slut får eleverna redovisa sina erfarenheter och vad de har lärt sig.

 

Dokument

Handledarutlåtande PRAO 2020

Information PRAO 2020 vecka 12-13

Klassinformation PRAO VT 2020

Praoavtal vt 2020

 

 

 

 

 

Dela: