Fritidshem

Vällingbyskolan har ett fritidshem med sex avdelningar

Det är viktigt att eftermiddagen har friare former.

Vi värdesätter den fria leken där barnet själv bestämmer aktiviteterna. Det finns dock även organiserade aktiviteter på fritidshemmen. En del aktiviteter är gemensamma för alla fritidshem som till exempel utflykter, fester och turneringar.