Till innehåll på sidan

Studie- och yrkesvägledning SYV

 

Hej!

Jag heter Måna Barsch och är Vällingbyskolans studie- och yrkesvägledare (SYV).

Vi ställs ofta inför olika val i livet där alternativen är många och utbudet kan upplevas som svårt att överblicka. Det gäller inte minst för skolans elever och deras val av studier efter grundskolan och framtida yrkesval. Som studie- och yrkesvägledare finns jag där som ett stöd i valprocessen. Jag vägleder och informerar kring exempelvis gymnasievalet och PRAO. Jag erbjuder individuella vägledningssamtal, gruppvägledning och information till hela klasser samt till vårdnadshavare.

Mitt rum ligger vid expeditionen.

 

Välkomna att kontakta mig!

 

mana.barsch@stockholm.se

08-508 05 845

076-12 05 845

 

Dela: