Till innehåll på sidan

Trygghetsarbete

Gunnila Bergman

Linus Ekberg

Elisabet Pautsch

Danielle Boman

Boris Kalanovic

 

 

 

 

 

Vällingbyskolan
På Vällingbyskolan ska alla vuxna reagera och agera när de bevittnar någon form av trakasseri, annan kränkande behandling, mobbning eller diskriminering.

Elever

Vår ambition är att eleverna ska trivas och känna sig trygga.
Du kan som elev genom att vara positiv, god kamrat och ha ett trevligt bemötande vara till stor hjälp för att skapa en trygg och trivsam skola där alla trivs.
Om du någon gång blir utsatt för diskriminering eller annan kränkande behandling, vill vi att du kontaktar någon ur personalen på skolan. Detta gäller också om du känner någon annan som är utsatt.

Vårdnadshavare
Det är viktigt att du som vårdnadshavare tar del av Vällingbyskolan likabehandlingsplan tillsammans med ditt barn.
För en positiv påverkan på eleverna är det viktigt att skola, vårdnadshavare och elev gemensamt tar avstånd från kränkande behandling.
Om du som förälder misstänker att ditt eller någon annans barn utsätts för kränkande behandling vill vi att du kontaktar någon ur personalen på skolan.

 

Vällingbyskolans arbete mot mobbning

I enlighet med skolverkets rekommendationer, har Vällingbyskolan avslutat Friends modellen där man hade kamratstödjare.  Den ersätts av en metod där det är allas ansvar att se vad som händer i skolan och vilket ”klimat” som råder.

Vi kommer att använda oss av ett system med loggböcker och vid behov finns även ”Trygghetsgruppen” att tillgå.

 

Ansvar – Medkänsla – Omsorg – Respekt, AMOR  bygger på att alla elever i åk 4- 9 en gång/månad skriver loggbok. Boken är personlig och bara mentor läser vad som står i den.

Det kommer att finnas några fasta frågeställningar som vid behov kompletteras med aktuella teman.

 

Mentor gör därefter en bedömning om det som tas upp kan hanteras i klassen eller om ärendet ska lämnas vidare till Trygghetsgruppen.

 

Förutom loggböckerna får eleverna även tillgång till två brevlådor, en i elevhälsans väntrum och en i biblioteket, där de kan lägga meddelanden till Trygghetsgruppen. Dessa töms en gång/vecka i samband med att Trygghetsgruppen träffas.

 

Då personal på skolan på annat sätt, ser eller hör att en elev troligen utsätts för mobbning, diskriminering eller annan kränkande behandling ska mentor och Trygghetsgruppen kontaktas snarast.

 

 

 

 

 

 

Dela:
Kategorier: