Till innehåll på sidan

Vällingbyskolans föräldraförening

 

 

 

 

Vällingbyskolans föräldraförening är en ideell och oberoende förening öppen för alla
föräldrar med barn och ungdomar på Vällingbyskolan. Du som förälder är en viktig kraft i skolans arbete!

 

Föreningens syfte är att verka för ett förtroendefullt samarbete och dialog med skola
och hem samt vara ett stöd och bollplank till skolledningen. En viktig grundsten är att
skapa förutsättningar för att föräldrar möts samt att föräldrar-skola möts. Att bygga
tillitsfulla relationer är att minska glappet mellan skolan och familjen samt föräldrar
emellan, vilket ger många vinster för våra barn. Tillsammans med Dig som förälder vill vi arbeta för att Vällingbyskolan ska bli den bästa skolan!

 

Det finns många vinster av att vi föräldrar i en klass eller i skolan lär känna varandra.
En god relation gör det mycket enklare att hitta vägar framåt. Vi stärker
samhörigheten och tryggheten, både för barnen och för oss vuxna. Vi kan lyfta frågor
som är aktuella i just denna klass eller ålder t.ex. det psykosociala klimatet mellan
barnen, läxor, kalasinbjudan, fritid, mobilier, nätet eller fester. Det är lättare att ta
kontakt med varandra vid oro eller funderingar om vi känner varandra och som
förälder kan man känna sig stärkt av att kunna prata med andra föräldrar.

 

Vid årsmötet den 2 oktober 2018 valdes en styrelse för det kommande året med följande sammansättning:

Lars Eriksson
Jan Rizvi
Stefan Tannerskog
Frida Wretlind Ekberger
Ulrika Morian
Peter Erell

 

Nu kan du också följa oss på Facebook

Välkomna!

 

 

Dela:
Kategorier: