Till innehåll på sidan

Vällingbyskolans fritidshem kikar in i framtiden

Ansvar för en hållbar utveckling

Vällingbyskolan har en pågående fritidshemssatsning där skolan har tillsatt en projektledare som ska ansvara för att utveckla och främja fritidsverksamheten. Det ligger stort fokus på att ha en professionell verksamhet med tydlig koppling till läroplanens kapitel 4 (fritidshemmet).

 

I vår fritidssatsning kommer verksamheterna medvetet arbeta med ett större pedagogiskt upplägg. Detta kommer bland annat göras genom tydligare planerade arbetsperioder (teman) som arbetas med på fritidstid men som ibland också är i samarbete med lärarna och elevens hela skoldag.

 

För att tydligt kunna sträva efter visionen Vällingbyskolans fritidshem in i framtiden. Ansvara för en hållbar utveckling, har vi tagit fram sex stycken ledord som vi arbetar efter:

 

Samverkan: mellan fritidshem/skola/förskoleklass och även med vårdnadshavare, elevhälsoteam och övriga samhället.

Samarbete: Göra eleverna delaktiga i undervisningen i form av fritidsråd

Trygghet: skapa en god och trygg miljö för eleverna att vistas i. Där de känner delaktighet, vågar pröva nya ideér och lösa problem.

Tillit: Bygg upp tillit genom att se och uppmärksamma alla elever. Vara närvarande och intresserade av deras lek, diskussioner och intressen.

Positivitet: Vara en positiv förebild genom att hjälpa eleverna att se möjligheterna i svårigheterna. Stimulera deras utveckling och inspirera dem till nya upptäckter.

Glädjeskapande: Genomföra en välplanerad verksamhet där eleverna erbjuds en meningsfull fritid.

 

Vällingbyskolan har fyra åldershomogena fritidsavdelningar.

Dessa är:

 

F-klassens fritids - Förskoleklass

Ettans fritids - Årskurs 1

Tvåans fritids- Årskurs 2

Treans Fritids- Årskurs 3

 

Morgonomsorg börjar kl. 6:30 på Nälsta (klassrum 1c)

Kl. 7:00 för förskoleklassen på Vita huset (Vällingbyskolan)

Kvällsomsorg för åk 1-3 kl. 16:50- 18:00 på Treans fritids (klassrum 3c)

Kvällsomsorg förskoleklass på Vita huset till 17:30, därefter går vi med de elever som är kvar till Nälsta där vi stänger kl 18:00.

 

 HT-20 då fritids kommer att stänga kl 15:45 på grund av att det är APT för all personal.

 

 v.36 onsdag 2/9

 v.40 onsdag 30/9

 v.45 onsdag 4/11

 v.49 onsdag 2/12

 

 Jourfritids

Dag innan röd dag stänger fritids kl. 16:00.

Jourfritids erbjuds för det elever som behöver omsorg efter detta. Detta meddelas i förväg till Madeleine Hjort Ståhlgren  som är verksamhetsansvarig för fritids.

Datum detta gäller är:

V.44 HÖSTLOV fredag 30/10

 

Dela: